شماره: 1403
1399/10/23
سوال حقوقی - مسوولیت کارفرما در بروز حادثه حین کار

به تازگی مسئولیت چند شرکت به من واگذار شده است. تمام موارد نواقص ایمنی و بهداشتی را برای کارفرما ارسال و اطلاع رسانی کردم اما باز نگران هستم که در صورت بروز حادثه من و یا نیروهای زیر دستم در مراجع قانونی مجرم شناخته بشیم. در صورت امکان راهنمایی ام کنید.

پاسخ - مسئول بروز حادثه در محیط کار

  • اجمالاً اینکه در صورتی که کارگر بتواند ثابت کند کارفرما ایمنی محیط کار رار رعایت نکرده یا به تعبیر دیگر وسایل و تجهیزات ایمنی را برای کارگران فراهم ننموده است، مطابق رویه فعلی کارفرما مسئول خسارات و آسیب های بدنی به کارگر شناخته می شود.
  • علاوه بر این شما می توانید با دفتر وکالت ما تماس بگیرید و با وکیل متخصص دعاوی کیفری مشاوره داشته باشید. 
  • هم چنین در صورت نیاز به کسب اطلاع در زمینه حادثه حین کار برای کارگر در محیط کار و مسئولیت کارفرما یا به تعبیر حقوقی تشخیص مسئول تقصیر در محیط کار، می توانید ضمن مطالعه مقاله عدم رعایت ایمنی در محیط کار، مسئولیت کیفری کارفرما با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.

 

حق انتشار محفوظ است ©