شماره: 1401
1398/07/12
فریبکاری در ازدواج

دو سال پیش با همسرم ازدواج کردم مدتها قبل نیز با ایشون و خانواده ایشون اشنایی داشتم همسرم به اتفاق مادرشون و خواهرشون (رئیس و مدیرعامل ) شرکت خدمات مسافرتی هستن در شرکت مشغول بکار بودن و در روز خواستگاری مادر همسرم مکررا تاکید داشت که شغل همسرم تضمین شده است و جایی هیچگونه نگرانی نداره اما بعد عقد نکاح نسبت به برکناری و قطع حق و حقوق ایشون کردن در نتیجه من متضرر شدم میتونم از مادر همسرم بعنوان کسی که باعث فریبکاری در ازدواج شده به استناد شاهدین روز خواستگاری اقامه دعوی و مطالبه خسارات کنم.

پاسخ به سوال حقوقی 

خیر نمی توانید به این دلیل از ایشان شکایت کنید و صرف دروغ گفتن جرم نیست و همچنین دعده شفاهی مادر شوهر شما علاوه بر اینکه قابل اثبات نیست هیچ تکلیفی هم برای ایشان ایجاد نمیکند. 

البته از گفته های شما اینطور برمی آید که این فقط یک وعده دورغ بوده و فریب در ازدواج نیست. 

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 - 88019243

حق انتشار محفوظ است ©