شماره: 1388
1398/07/10
تحصیل مال از طریق نامشروع

سلام،یک سال پیش مردادماه شکوائیه علیه شخصی با عنوان خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به دادگستری دادم
۱) قاضی جزائی شعبه۱۰۱ دوبار در دو هفته تاکید میکرد خیانت در امانت محرز است ولی کلاهبرداری را بابد بررسی کرد
۲)بازپرس شعبه یکم طی یک جلسه با مواجه حضوری طرفین بازجوئی کرد، ۲روز بعد لایحه نوشتم تاضمن تحویل سوالی بپرسم. متهم دلیلش را شهود عنوان کرد من هم پرسیدم که به وقت حضور شهود متهم به من ابلاغ میدید؟ (طبق ماده ۳۳۰ آدک باید بده من رعایت کردم)وبازپرس گفت باونجا نمیرسه/این یعنی چی؟ من برداشت کردم که اویک دلیل آورد اگر شهود احضار نشوند یعنی بازپرس مجاب شده وحقانیت من برایش محرز گردیده،سپس آقایی از کارمندان دفتری شعبه ۲ دادیاری زیرکانه پرونده را ازمعمور کلانتری دریافت کرده وازطریق معاون دادستان ارجاع کرده به دادیار شعبه ۲ درحالیکه بازپرس حضورداشت البته مدت ۲ماه فقط پرونده من را گم شده اعلان کردند ودرجلسه دادیاری متوجه شدم اسناد محتوی درپرونده یعنی آنچه دربازپرسی مدرک موثر بود حال نیست وحتی فیش یارسید بانکی متهم عوض شده دربازپرسی دوتا پرداخت دریکروز بود ولی دررسبد بانکی جعلی مبلغ پرداختی هم یک پرداخت وهم مبلغ بیشتر ار واقعیت بود دادیار ۶ماه اطاله دادرسی داد نه احضار یه ایهیچی هفتمین ماه یکروز خودم رفتم گفت متهم شهودشو آورد شهادت دادند بنده اعتراض کردم که بمن ابلاغ ندادید گفت جلسات دادسرا غیر علنی وترافعی هست بابت معانیه اینهاهم با ماده قانون صحبت کردم خلاصه دادستان هم گوئی هماهنگ بود بنده ۵بار رفتم که ایراد شیوه رسیدگی دادیار رو بگم چون وظیفه دادستان همینه باورکنید شاخ درآوردم همه میرفتن داخل منو راه نمیداد بهانه می آورد _دادستان قرار منع تعقیب دادیارو تائید کرد ومن اعتراض نوشتم ارجاع شد به قاضی،کدام؟ همانی که بمن میگفت خیانت درامانتش محرزه وهروقت از دادسرا ناراحت بودم میرفنم نزد او مرا دلداری میداد که بزار پرونده فقط باینجابرسه من که ستم ولی پرونده آمد ولی اوهم منع تعقیب را تائید کرد چون دادیار قرارشو مبنی بر کیفری نبودن شکوائیه میدانست وتحصیل مال ازطریق نامشروع راهم رد کرد قضیه صندوق قرض الحسنه ای بود که معمولا خانمهابرپا میکنند متعجبم تا ۹ ماه دردست تحقیق بود ولی درمقابل هر کلکی که بعنوان دلیل مطرح میشد من درمنزل فکرمیکردم ولایحه ای مینوشتم وباسوالی کذب ادعای متهم را ثابت مبکردم تا هفتمبن ماه شهود متهم آمدن ورفتن اصلا معلوم نیست متهم یاشهودش آمدن یانه دادستان وقاضی اغفال کننده هم منع تعقیب وحقوقی بودن موضوع شکایت را کیغری ندانستند حال میخواستم بپرسم آیا عنوان مجرمانه را بعد از ۹ماه تشخیص میدن؟ پس چرا بازپرس رسیدگی کرد ومیخواست قرار صادر کند وسوال دوم :میخوام آز:دادیار وقاضی ودادستان وشخص دفتردارشعبه دادیاری شکایت کنم داخل استان بهتره یا دیوان عالی یا دادگاه انتظامی ؟ممنون ببخشید طولانی شداگر اجازه بدید برای توضیحات شما زنگ بزنم

پاسخ به سوال حقوقی تحصیل مال نامشروع

جهت پاسخگویی دقیق احتیاج به اطلاعات بیشتری از جزییات پرونده شما هست و لازم است حضورا به دفتر وکیل مراجعه کنید تا مدارکتان بررسی شود.


تلفن های دفتر جهت هماهنگی برای مراجعه حضوری و مشاوره با وکیل دادگستری: 88019243 و 88019244 


 

حق انتشار محفوظ است ©