شماره: 1374
1398/07/03
شهادت دروغ در دعوای اعسار

سوال حقوقی :
سلام در جلسه اعسار اگر خوانده نتواند مالی معرفی کند چطور ثابت کند شهادت شاهدین دروغ است؟

پاسخ به سوال حقوقی 

هر دلیلی که نشان از تمکن مالی خواهان باشد از جمله شهادت شهود و یا می تواند جرح شهود را مطرح کند به این معنی که اظهار کند شهود صلاحیت ادای شهادت را ندارند.


جهت اطلاع از نحوه مشاوره حضوری با انتخاب وکیل دادگستری کلیک کنید.


 

 

حق انتشار محفوظ است ©