شماره: 1366
1399/05/26
سوال حقوقی - سرقت گوشی موبایل

اگر پلیس دزدی مثلایک گوشی دزدیده بگیره ایا پلیس میتونه ازش سوال بپرسه چندتا گوشی دزدیه است یا نه .
شاید دزد قبلا صدتا گوشی دیگه دزدیده باشه ولی پلیس ازش مدرکی نداره و فقط برای همین یک گوشی گرفتنش ایا میتونن ازش اعتراف بگیرن یا حق ندارن چون مطمئن نیست.

 

پاسخ - اقرار با اجبار در سرقت گوشی موبایل

پلیس در چهارچوب دستور قضایی و تحت نظر قاضی اقدام به تحقیق در خصوص جرائم مینماید.

در هر حال در یک قاعده کلی اقرار با فشار و اکراه موثر و از دلایل اثبات اتهام محسوب نمیشود. 

اگر متهم به هر دلیلی اقرار یا اعتراف به جرائم بیشتر و دیگری نماید این میتواند خود شروع پرونده های جدیدی علیه او باشد و کاملا بستگی به نظر و تشخیص دادگاه دارد. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©