شماره: 1358
1399/05/20
سوال حقوقی - اعسار از پرداخت مهریه

اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مرد بیکار باشد و درخواست اعسار بدهد ان وقت تقسیط مهریه به چه صورت خواهد بود؟
وقتی مرد هیچ منبع درامدی ندارد و هیچ مالی ندارد چگونه قسط بندی می شود؟

پاسخ - اعسار از پرداخت مهریه

  • در صورتی که مهریه تقسیط شود و زوج ملزم به پرداخت باشد به هرحال زوج مکلف است مهریه را بپردازد.
  • در حال حاضر و با قانونگذاری فعلی تنها می توان زوج را ممنوع الخروج نموده و یا می توان اموال وی را توقیف نمائید.
  • اموال اعم از ملک یا خودرو یا حساب بانکی یا پول نقد یا طلب از سایر اشخاص یا سهام شرکتها یا حقوق ماهیانه.
  • بر خلاف تصور داشتن وکیل در مرحله اعسار از پرداخت مهریه و به طور کلی محکوم به هیچ اشکالی ندارد و  به دلیل پیچیدگی های دعوای اعسار به همراه داشتن وکیل حتی به نوعی ضروری هم هست.
  • دستمزد وکیل در مرحله اعسار از پرداخت محکوم به قابل مقایسه با دعوای اصلی نیست ونسبتاً مبلغ اندکی است ولی امنیت و سلامت و نتیجه مطلوب را به همراه خواهد داشت.
  • در هر حتال حتی اگر توان گرفتن وکیل را ندارید حتما قبل از هر اقدامی با یک وکیل به صورت حضوری مشورت نمایید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©