شماره: 1353
1398/06/27
سوال حقوقی خیانت در امانت به دلیل پس ندادن مدارک

بنده حسابدار هستم و سال گذشته شخصی برای انجام امور حسابداری و مالیاتی شرکتش مراجعه کرد و طی توافق شفاهی مقرر شد بنده کار ایشان را انجام بدم و بعد از پایان کار پولم را بگیرم ولی ایشان بعد از پایان کار و ارسال اظهارنامه ادعا کردن که پرداخت حق الزحمه منوط به تایید مدارک توسط سازمان امور مالیاتی هست و بنده با پیگیری و تماس با شخصی که سال قبل کار ایشان را انجام داده بودن متوجه شدم همین بلا هم سر ایشان آمده و بعد از تایید اسناد باز هم بدلایل واهی پولی به ایشان پرداخت نشده است. بنده هم با توجه به این وضعیت از دادن مدارک به صاحب شرکت تا زمان تسویه حساب خودداری کردم و ایشان هم به خاطر لجبازی سراغ مدارکش نیامد.حال با توجه به اینکه مدارک ایشان بدلیل عدم ارائه در زمان مقرر از طرف سازمان امور مالیاتی رد شده و مالیات سنگینی برایشان منظور شده است آیا ایشان می تواند از بنده به جرم خیانت در امانت شکایت کنند؟ توجه به این نکته ضروری است که هیچ قرارداد مکتوبی بین ما نبوده و حتی شاهدی هم زمانی که ایشان مدارک به بنده داده بودن نبوده است.

پاسخ به سوال حقوقی 

مدارک مالی و حسابداری مال معرفی نمی شود که پس دادن آنها خیانت در امانت باشد.

به طور کلی پس ندادن یک مال قابل قیمت گذاری ضرورتا می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد. 

البته ممکن است شما از نظر حقوقی مسئول شناخته شوید و بخاطر خسارتی که در اثر پس ندادن مدارک به طرف وارد نموده اید مسئول جبران خسارت طرف به حساب آیید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©