شماره: 1352
1398/06/27
سوال حقوقی وثیقه برای متهم

یکی از آشنایان در پرونده یی مشکلی براشون پیش آمده و به عنوان متهم ردیف ۱۴ شناخته شده اند و یک سال حبس و دوتا شش ماه دیگه هم حبس، یعنی مجموعا دوسال حبس براشون بریده شده... متاسفانه چون بیگناه بودن... پیگیری نکردن و پرونده رفته اجراییات ... حدود ۶سال گذشته...تا اینکه پس از چندین بار اخطار به فروش سند در پیگیری ما از دادگاه، بخش اجراییات گفتند ۶۰ میلیون تومان بریزید تا سند فروش نرود و پرونده بسته شود. ما اقدام کردیم و پس از واریز، اجراییات برای ثبت اسناد نامه زد که سند رفع توقیف گردد. بهم گفتند برای پیگیری به دادگاه مراجعه کن و دادگاه گفت چون ایشون سالیان مراجعه نکرده... ما سندو آزاد کردیم، پولم که ریختی را برداشت کردیم اما تا یکی دو ماه متهم را زندانی نکنیم آزادش نمی کنیم و پرونده بازه و به این راحتی مختومه نمیشه.
باتوجه به برخورد بدی که دادگاه داره به نظرتان داره راست میگه که پرونده بازه یا داره اذیت میکنه؟
این پرونده چرا بسته نشد پس؟ خودشون که گفته بودن در اجراییات اگر پول را واریز کنید کلا بسته میشه! دارن اذیت میکنن یا واقعا قضیه چجوریه؟

پاسخ به سوال حقوقی 

دلیل اینکه وثیقه شما توقیف شده یا به نفع دولت ضبط شده عدم حضور به موقع متهم است و قاعدتا پرداخت وثیقه یا قرار تامین فقط جرمی است بابت عدم حضور به موقع متهم و بدل از مجازات نیست یعنی مجازات را منتفی نمی کنند و متهم باید مجازات قانونی را تحمل کند مگر اینکه آن مجازات مشمول مرور زمان شده باشد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©