شماره: 1351
1398/10/13
سوال حقوقی - انتقال مال در دوره حیات به نام فرزندان

با سلام و خسته نباشید
پدر من فوت کردن یک واحد اپارتمان داشتن که سه دانگ به نام مادرم هست ما هنوز طلب ارث نکردیم و سه فرزند هستیم دو پسر یک دختر مادرم از سهم سه دانگ خود میخواهند همه سه دانگ را به نام دو پسر خود کنند ایا این کار از لحاظ قانونی و مخصوصا شرعی مجاز میباشد.

 

پاسخ -  مطالبه ارث - تقسیم ارث

  • بله طبق قانون افراد می توانند در زمان حیات خویش اموال خود را به هر کسی که خودشان تمایل دارند منتقل کنند.
  • وقتی فرد در دوره حیات خود تصمیم به دخالت و تصرف حقوقی در اموال خود میگیرد این شامل مقررات ارث نمیشود و هیچ گونه ممنوعیت ندارد.

 

 

مطالب مرتبط ارث و تقسیم ارث :

1- گواهی انحصار وراثت مراحل و مدارک

2- کسانی که ارث می برند و سهم وراث از ماترک متوفی

3- سهم الارث و سهم هرکدام از ورثه از ارث، وکیل ارث

4- امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین

حق انتشار محفوظ است ©