شماره: 1351
1398/10/13
سوال حقوقی - انتقال مال در دوره حیات به نام فرزندان

با سلام و خسته نباشید
پدر من فوت کردن یک واحد اپارتمان داشتن که سه دانگ به نام مادرم هست ما هنوز طلب سهم ارث نکردیم و سه فرزند هستیم دو پسر یک دختر .مادرم در دوره حیات خود میخواهند از سهم سه دانگ خود همه سه دانگ را به نام دو پسر خود انتقال دهند. ایا این کار از لحاظ قانونی و مخصوصاً شرعی مجاز میباشد.

 

پاسخ -  مطالبه ارث - تقسیم ارث

  • بله طبق قانون افراد می توانند در زمان حیات خویش اموال خود را به هر کسی که خودشان تمایل دارند منتقل کنند.
  • وقتی فرد در دوره حیات خود تصمیم به دخالت و تصرف حقوقی در اموال خود میگیرد این شامل مقررات ارث نمیشود و هیچ گونه ممنوعیت ندارد.

 

 

مطالب مرتبط ارث و تقسیم ارث :

1- گواهی انحصار وراثت مراحل و مدارک

2- سهم الارث و سهم هرکدام از ورثه از ارث

3- امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین

حق انتشار محفوظ است ©