شماره: 1348
1398/06/26
سوال حقوقی تجاوز به عنف

خانم 29 ساله مجرد هستم، ساکن طبقه دوم یک آپارتمان تک واحدی، سه طبقه بودم. طبقه سوم آپارتمان یک آقای مجرد ساکن شده بودن، تقریبا دو هفته بود و در طی این مدت برخورد خوبی داشتند، شنبه شب ایشون چند بار به بهانه های مختلف مثل قبض آب و .. به درب منزل بنده مراجعت کردن و تقاضای صحبت کوتاه خصوصی (در آپارتمان من) رو داشتن، که قاعدتا من بهشون اجازه ورود ندادم و خیلی عادی و تو عالم همسایگی با شوخی جوابشون رو می دادم تا اینکه حدود ساعت 9 شب شروع کردن به کوبیدن در خونه من، منم ترسیدم تا درو باز کردم، منو هل دادن و به زور اومدن تو خونه و شروع کردن به فحش دادن و کتک کاری و ... (تجاوز به عنف، توهین و هتک حرمت، تهمت و افترا، ایراد ضرب و جرح) با توجه به اینکه من شاهدی ندارم و صرفا اظهارات خودم، گزارش 110 و پزشکی قانونی هست، آیا وکیل می تونه اظهارات من رو اثبات کنه یا کلا به قانون امیدی نداشته باشم؟

پاسخ به سوال حقوقی 

با استفاده از گواهی پزشکی قانونی و گزارش پلیس می توانید به نتیجه برسید.

لازم است بدانید که تجاوز به عنف از جرائم حدی بوده و طریق اثباتی خاص خود را دارد یعنی ضرورتا باید چهار شاهد به رویت عمل شهادت دهند یا مرتکب چهار بار اقرار کند، غیر از این تجاوز به عنف ثابت نمی شود و در بهترین حالت عمل مرتکب اعمال دون زنا یا رابطه نامشروع است.  

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©