شماره: 1339
1398/06/22
سوال حقوقی ازدواج با اتباع خارجه که کارت آبی رنگ دارند

ازدواج مرد ايراني با اتباع خارجي كه كارت ابي رنگ دارن ممنوع است؟

پاسخ به سوال حقوقی 

از اداره امور اتباع خارجه سوال کنید، اداره مذکور وظیفه رسیدگی به درخواست ازدواج با اتباع خارجه را بر عهده دارد.

 

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©