شماره: 1333
1398/06/21
سوال حقوقی بیمه شخص ثالث

ایا بیمه ثالث موتور هزینه خسارت برای افراد زیر 18 سال و میده؟

پاسخ به سوال حقوقی

مسولیت بیمه و پرداخت خسارت هیچ ارتباطی به سن و سال زیان دیده ندارد.

شخص ثالث به کسی گفته می شود که سرنشین وسیله نقلیه (به غیر از راننده) بوده و یا خارج از وسیله نقلیه و در اثر حادثه رانندگی خسارت به وی وارد شده است. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©