شماره: 1326
1398/11/07
ابطال سند انتقال اموال قبل از فوت

سوال حقوقی :
مورث در واپسین روزهای حیات همزمان با وصیت طی برگزارنامه هایی جداگانه اراضی خود را به وراث داده و در چند برگه دقیقا نوشته جزء حق الارث انها میباشد ایا این چند سند که کلمه حق ارث را ذکر کرده باطل هستند و باید دادخواست ابطال بدهم؟

پاسخ به سوال حقوقی ابطال سند 

قبل از فوت متوفی امکان تقسیم اموال او در قالب ارث حتی با رضایت خود وی و ورثه وجود ندارد.

چنین نوشته ای را یا باید باطل دانست و یا طبق اصل صحت وصیت بدانید و فقط تا یک سوم اموال آن را صحیح و نافذ بدانیم.

تشخیص موضوع با قاضی است و قانون هیچ صراحتی ندارد. 

 

  • جهت مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل کتخصص دعاوی حقوقی و قراردادها اینجا کیلک کنید.
  • جهت اطلاع و آگاهی از کسانی که ارث می برند و سهم وراث از ماترک متوفی اینجا کلیک کنید.
  • جهت اطلاع و آگاهی از نکات ابطال سند رسمی و نمونه دادخواست اینجا کلیک کنید.

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها

3-راههای انحلال قرارداد،فسخ، ابطال، انفساخ

4- تنظیم قرارداد، پشتیبانی حقوقی قرارداد

 

حق انتشار محفوظ است ©