شماره: 1309
1398/06/15
سوال حقوقی - تعلق حقوق بازنشستگی همسر به زن

مي خوام بدونم مستمري كارمند دولت (بانك) به همسرش كه خانم شاغل در آموزش و پرورش (با بيمه خدمات درماني) هست تعلق مي گيره يا خير؟ اگر بله ، چه مقدار از حقوقش تعلق مي گيره ؟

 

پاسخ - ارث بیر زن از مرد

  • خیر به همسرش تعلق نمی گیرد.
  • اصولاً حقوق متوفی به افرادی تعلق می گیرد که خود بیمه شده و یا حقوق بگیره سازمان دیگری نباشند. 

 

 

 

مطالب مرتبط با ارث بری :

1- امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین

2- کسانی که ارث می برند و سهم هر یک از آنها

3- راههای مطالبه سهم الارث، وکیل ارث

4- مراحل و مدارک گواهی حصر وراثت

حق انتشار محفوظ است ©