شماره: 1307
1398/06/14
سوال حقوقی مهریه متفاوت با عقدنامه

خانمم چند سال پيش به دليل بيماري فوت كرده است. والدينش تقاضاي مهريه بعنوان سهم الارث كرده اند و من طبق راي دادگاه هر ۴ ماه يك سكه به آنها مي دهم .
عرف در بين ايرانيان اين است كه قبل از آمدن خواستگار، خانواده ها سرموضوعات مختلف به توافق مي رسند و بعد درجلسه خواستگاري پدر عروس به نيابت از عروس شروط لازم را مطرح مي كنه و خود عروس اين چنين كاري را نمي كنه. اين عرف و رسم است. در شب خواستگاري من نيز پدر خانمم در جلسه خواستگاري در حضور مهمون ها كه خانم بنده نيز در جلسه حضور داشت و حرفهاي پدرش را مي شنيد و با سكوتش بر آنها صحه مي گذاشت، ميزان مهريه را ۲۰۰ سكه تعيين كرد و نكته اين جاست كه گفت : كه قصد گرفتن مهريه را ندارد و اين مقدار را فقط براي اينكه دخترم از دختر خاله هاشو دختر عمه هاش خجالت نكشه تعيين كردم. كه شاهد بر اين قضيه هم مهمونها هستن.
آيا من مي توانم به استناد به حرف پدرخانمم و شهادت مهمون ها در دادگاه از زير بار مهريه رهايي يابم ؟

پاسخ به سوال حقوقی

خیر، مهریه همان چیزی است که در عقدنامه مشخص شده است و صحبت های خارج از آن اعتبار قانونی ندارد.

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©