شماره: 1289
1398/06/09
سوال حقوقی دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

آیا در خصوص تصمیمات اداری شورای نگهبان راجع به نظارت بر انتخابات شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و اگر موردی هست رویه دیوان در این خصوص چه هست؟
آیا آیین نامه های اجرایی قوانین قضایی همواره مشترکا به رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری واگذار می شود یا حالت دیگری هم در کار است و در خصوص امکان شکایت از این نوع آیین نامه ها رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه چگونه است؟

پاسخ به سوال حقوقی 

در مورد اینکه در موضوع خاصی شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است یا خیر و یا اینکه رویه در دیوان عدالت اداری به چه شکل است، بهتر است با روابط عمومی دیوان عدالت اداری تماس بگیرید و از همان ارگان سوال کنید. در مورد آیین نامه های اجرایی به همان ترتیبی که در قانون مشخص شده عمل می شود و ممکن است حالت دیگری هم وجود داشته باشد و منع قانونی ندارد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©