شماره: 1284
1398/06/08
سوال حقوقی نحوه اعتراض به حکم قطعی غیابی

بنده ملکی رو فروخته ام که کل ملک 9واحد می باشد طبق قولنامه 6واحد را فروخته ام بنا به دلایلی چون به اختلاف خورده ایم و کارمان به شکایت بازی کشیده شده است و چون رای به دست من نرسیده است قاضی محترم دادگستری ورداشته کل ملک 9واحد می باشد را رای داده است و رای قطعی شده است وچون خریداران 2نفر می باشند باید 2دانگ 2دانگ سهم هرنفر را می دادند که قاضی ورداشته 3دانگ 3دانگ رای داده است که یعنی کل ساختمان را رای داده است و حتی بنگاه هم تایید کرده است 6واحد فروخته شده است از 9واحد و قاضی محترم نیز درصدور رای اشتباه کرده است و مانده ام من الان باید به کجا مراجعه کنم وچه کاری باید انجام بدم لطف می کنید اگر راهنمایی کنید.

پاسخ به سوال حقوقی 

می توانید در صورت وجود شرایط واخواهی به حکم اعتراض کنید.

در صورتیکه مهلت واخواهی و اعتراض به رای گذشته است امکان اعاده دادرسی وجود دارد.  

بهتر است حضورا به یک وکیل دادگستری مراجعه نمایید تا راه های اعتراض به حکم صادر شده را بررسی کنند و شما را راهنمایی کنند.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©