شماره: 1278
1398/06/07
الزام به تنظیم سند تفکیکی ملک

سوال حقوقی :
با سلام. اینجانب با شریک خود اقدام به ساخت ساختمانی به صورت دو طبقه روی پیلوت نمودم ( ایشان و همسرشان 3 دانگ و من همسرم نیز 3 دانگ عرصه را مالک می باشیم) اکنون که زمان تفکیک ملک و سندها رسیده است وی مدعی ایست که بنده 20 میلیون به ایشان بدهکار و حاضر به امضا در دفترخانه نمی باشد. لطفا بنده را راهنمایی کنید . ممنون

پاسخ به سوال حقوقی تنظیم سند تفکیکی ملک 

ایشان برای وصول مطالبات خود باید مستقلا شکایت نموده و در صورت اثبات میتواند وجه مورد ادعا را مطالبه نماید.

شریک شما حق گروکشی و حبس تعهدات قراردادی خود را ندارد. 

شما هم میتوانید جهت تفکیک ملک اگر هر دو سند رسکی دارید به اداره ثبت و اگر سند رسمی ندارید به دادگاه مراجعه کنید.

عنوان درخواست شما هم افراز ملک مشاع است. 


جهت اطلاع از نحوه مشاوره حضوری با وکیل دادگستری کلیک کنید.


 

حق انتشار محفوظ است ©