شماره: 1275
1399/06/22
سوال حقوقی - کلاهبرداری، جعل و سرقت

بنده از سال ۸۸که به خاطر مشکلات و افسردگی و به خاطر غیبت بالا ۱۴روز شش بار توسط سازمان قضایی مسلح بازداشت و بعد برای تایید بازنشستگی سه بار هم در بیمارستان بقبه الله بستری بودم و همین غیبت ها و اعتماد بیجا باعث شده بود برادرم از یک انتقال حقوق از سپه به انصار استفاده و تا سال ۹۱ با مخفی کردن و افتتاح سپرده جاری و سپس با استفاده از خدمات نوین مثل تلفن بانک و موبایل چون بنده اصلا دقت و تحقیق درباره حقوق و معوقات و..نداشتم ازمن کلاهبرداری کرده وحتی درسه مورد مستقیم مبالغ یک میلبون ودوییت به کارت خودش که درپرینت موجود است که معوقات من مثل حق تسری وحق مسکن بوده را انتقال داده و درشعبه هایی مثا انصار بقیه الله و بارارذبزرگ اقدام به افتتاح حساب و بعد از مدت به استفاده مسدودکردن انها کرده و از سال ۹۴ درفروردین که مادرم که بامن زندگی میکرد وتحت تکفل من بود وفوت مادرم من را حدود صد روز به اجبار به کمپی برده و بعد از امدنم دیدم تمام وسایل خانه و مدارک من وگوشی و..رابرده و چون مادرم بر اثر تصادف فوت کرده بود و پنجاه میلیون دیه برای من ریخته شد ظرف مدت چند ماه درحالیکه فقط دویست صفحه پرینت بانکی انصار فقط بابت خرید شارژ وپرداخت قبض با ثبت حدود بیست شماره موبایل و استفاده از تلفن بانک های مختلف و.. پول تمام شد تا چند روز پیش که شعبه انصار خراسان اعلان کرد که او را که بامدارکم وجعل امضا بسیار شبیه امضا من بوده و همین شباهت امضا در ان موقع باعث شده که دوباره فریب بخورند را شناسایی کرده حالا چه بکنم تا حقوق به سرقت رفته ام را بگیرم و می دانم که باور این همه سادگی از جانب من باور کردنی نیست ولی احتیاج به یک وکیل دارم البته اگر خواستید که وکالت راقبول کنید حق الوکاله شما چه گونه است.

حق انتشار محفوظ است ©