شماره: 1271
1398/06/05
سوال حقوقی توقف اجرای حکم قطعی

حکم قطعی علیه من صادر شده می شه کاری کرد جلوی جلبم گرفته بشه و پرونده قسطی بشه.؟

پاسخ به سوال حقوقی

بعد از صدور حکم قطعی یا قطعی شدن حکم اصولا راه معمول و تعریف شده ای برای اعتراض به رای وجود ندارد.

راه های عادی شکایت از رای عبارتند از: 

الف- واخواهی

ب- تجدیدنظرخواهی 

 

راه های خاص و غیرعادی شکایت از رای عبارتند از : 

الف- اعاده دادرسی 

ب- فرجام خواهی

ج- اعتراض ثالث (اصلی و طاری) 

د- اعتراض ثالث اجرائی 

هـ- درخواست اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک

 

اگر شما امکان شکایت به رای از طریق راه های عادی را نداشته باشید رای شما قطعی است.

امکان اعمال و شکایت به رای از طریق راههای غیر معمول احتیاج به بررسی دارد ولی باید توجه داشت که راه هایی که ما آنها را در اینجا غیر معمول نامیده ایم مانع اجرای حکم نیستند.  

 

 

حق انتشار محفوظ است ©