شماره: 1270
1398/06/25
سوال حقوقی رابطه نامشروع با زن متاهل

با یک خانم شوهردار چند بار حضوری بیرون دیدار داشتم و یک سفر 5روزه هم رفتیم اتاق ها جدا بودن .البته من نمی دانستم ایشون شوهر دارن .شوهر ایشون از من شکایت کردن.اگر نتوانم در دادگاه اثبات کنم خبر نداشتم ایشون شوهر داشتن حداکثر مجازات من دراین پرونده چیست؟حبس هم دارد؟
ضمنا اگر در دادگاه اولیه و تجدید نظر هردو توبه کنم و کتبا توبه نامه بنویسم امکان بخشش یا تبرعه چقدر است؟
آیا در صورت عدم حضور بنده و عدم ابلاغ واقعی حک و صدور حکمی غیابی مجازات و حکم من تشدید میگردد؟حبس هم دارد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

صرف بیرون رفتن با یک خانم یا مسافرت جرمی جدی محسوب نمی شود صرفا ارتباط نامشروع و یا اعمال دون زنا محسوب شده و مجازات شلاق دارد.

همین که شما بگویید اطلاع نداشتید ایشان متاهل بودند کافی است و نیازی به اثبات ندارد.

طرف مقابل شما باید اثبات کند که از متاهل بودن ایشان خبر داشته اید.

توبه باید مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد و تشخیص واقعی بودن آن با قاضی است اما در صورت پذیرش توبه از سوی قاضی مجازات ساقط می شود.

در صورت عدم حضور شما در دادگاه حکم غیابی صادر می شود.

عدم حضور موجب تشدید مجازات نمی شود.

نوع مجازات هم بستگی به عنوان اتهامی شما دارد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©