شماره: 1255
1398/06/01
سوال حقوقی پیگیری قتل از سال 1358

ایا قتلی که در سال 58 رخ داده و قاتل ان پیدا نشده و در سال 69 رای موقوفی تحت تعقیب صادر شده ، در حال حاضر امکان مطالبه وجود دارد؟
دیه به نرخ روز می باشد یا خیر ؟

پاسخ به سوال حقوقی

امکان مطالبه دیه از دولت حتی با گذشت زمان طولانی وجود دارد.

جرم قتل از جرائمی نیست که مشمول مرور زمان شود.

بنظر اینجانب دیه باید به نرخ روز پرداخت شود با این وجود به دلیل سکوت قانونگذار در این مورد خاص احتمال رفتار متفاوت وجود دارد. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©