شماره: 1249
1398/05/31
سوال حقوقی - رسید چک دریافتی

بنده چکی را از اشنایی گرفته ام به مبلغ 14میلیون بطور امانت و در قبالش یک رسید داده ام که در رسید توضیح داده شده این رسید بابت چک بطور امانت می باشد و چک را نیز خرج کرده بودم و چک برگشت خورده بود و رفتم چکش را گرفتم و تحویلش دادم و رسیدم رو می خواستم که گفت گم کردم الان 4 سالی میشه که خبری ازش نیست می خواستم بدونم می تونه کاری کنه یا رسید دیگر ارزشی ندارد؟

پاسخ - اعتبار رسید

  • اگر ایشان با ارائه رسید اصل چک را از شما طلب کرد در مقام دفاع بگوید اصل چک را تحویل ایشان داده اید و دلایل خود را ارائه دهید.
  • اثبات این قضیه کار سختی نیست چون ایشان حتما لاشه چک را پیش خود نگه نداشته و آن را به بانک تحویل داده است.
  • همچنین این قضیه از طریق شاهد و سوگند هم قابل اثبات است. 

 

مطالب مرتبط با اعتبار سند :

1- انواع سند (سند عادی - سند رسمی )

2- سرقت چک و دفاع از اتهام مطالبه وجه چک

4- تامین دلیل - حفظ دلایل - مفهموم و کاربردها

5- آنچه باید درباره سرقت و انتقال چک بدانیم

 

 

حق انتشار محفوظ است ©