شماره: 1247
1398/05/31
اعلام مفقودی و برگشت زدن چک

سوال حقوقی :
باسلام
شخصی به مبلغ 10میلیون چک به من داده و 20 روز قبل ازتاریخ چک اعلام مفقودی کرده ودرتاریخ چک آن رابرگشت زدم اکنون نزدیک1سال ازتاریخ چک گذشته و شکایت کردم تکلیف صاحب چک چه میشود.

پاسخ به سوال حقوقی برگشت چک 

درخواست مسدودی حساب یا به طور عامیانه به اعلام مفقودی چک مانع برگشت زدن چک نیست شما میتوانید چک را برگشت زده و نسبت به شکایت اقدام کنید.

اتفاقا چون طرف از حساب مسدود چک صادر کرده در صورتیکه که شکاتی کیفری کنید و قاضی وقوع جرم صدور چک بلامحل را بپذیرد چون از حساب مسدود چک صادر شده حداکثر مجازات برای وی در نظر گرفته خواهد شد. 

اگر مالي از ايشون سراغ داريد توقيف كنيد اگر نه حكم جلب ايشون ميتونيد بگيريد.


جهت اطلاع از نحوه مشاوره حضوری با وکیل دادگستری کلیک کنید.


 

حق انتشار محفوظ است ©