شماره: 1243
1398/05/29
سوال حقوقی دریافت حق بیمه

من در یک دانشگاه به مدت دو ماه کار کردم بعد از دو ماه یکی دیگری را جایگزین من کردند و حق بیمه هم برایم واریز نشده است.
این موضوع مربوط به تیر 96 می باشد ایا می توان دوماه بیمه خودم رو بگیرم؟

پاسخ به سوال حقوقی 

سلام اگر رابطه کارگری و کارفرمایی محرز گردد می توانید تمامی مطالبات خود را دریافت نمایید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©