شماره: 1241
1398/05/29
سوال حقوقی تقسیط بدهی

اگه فردی تو دادگاه حقوقی محکوم به پرداخت مبلغی حدود صد میلیون به ما بشه ولی اظهار اعسار کنه و بگه پولی ندارم و مالی هم ازش شناخته نشه ایا با تقاضای تقسیط بدهیش موافقت میشه یا اگر ما رضایت به تقسیط نداشته باشیم (چون میدونیم پول رو داره که یکجا بده) حتما میره زندان؟ در واقع ایا تو تقسیط بدهی محکوم علیه رضایت ما (شاکی) موثره یا نه؟ میتونیم بگیم یا یکجا بده یا بره زندان؟ یا این در اختیار قاضیه؟

پاسخ به سوال حقوقی

رضايت شما هيچ تأثيري در حکم اعسار نداره و شما بايد دفاع كنيد كه اين آقا تواناي پرداخت يكجا را دارد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©