شماره: 1240
1398/05/28
سوال حقوقی - یکپارچه سازی پرونده ها اعسار

من معامله ای کردم و بابت آن سه فقره چک و سفته داده ام و طرف الان روی هر سه فقره جداگانه اقدام کرده البته نیمی از مبلغ را پرداخت کرده ام ولی متاسفانه اقدام کرده ولی جدا گانه در صورتی که هر سه فقره مربوط به یک قرارداد است.
آیا من می توانم تقاضا بدهم هر سه پرونده را یکی کنند تا در زمان نیاز به اعسار یک جا بتوانم تقاضای اعسار بدهم
آیا اصلا امکان دارد که تقاضای یکی کردن سه پرونده را بدهم؟

 

پاسخ - تقاضای اعسار

اگر موضوع پرونده و طرف پرونده يكي هست بله مي توانيد آنها را یکپارچه نمایید و در صورت لزوم تقاضای اعسار فرمایید.

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©