شماره: 1217
1398/05/21
سوال حقوقی حکم قضایی جهت بستری در بیمارستان روانی

سوال حقوقی :
آیا کسی که مشکل روانی داشته باشد و موجب ازار و ضرب و شتم اطرافیان خود شود را می توان با اجبار و حکم قضایی در بیمارستان روانی بستری کرد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

گاهی اوقات امکان دارد فقط بیمار روانی خطرناک باشد یعنی فرد بیمار جرمی انجام نداده ولی رفتارش ممکن است برای جامعه خطرناک باشد. به عنوان مثال فرد بیماری که رفتار پرخاشگرانه دارد و احتمال ارتکاب جرم یا اعمال خطرناک از سوی او وجود دارد در چنین وضعیتی، ماده 150 دست قضات را باز گذاشته تا افرادی با شخصیت خطرناک را به مراکز تربیتی و بیمارستان‌هایی که مخصوص نگهداری این افراد هستند بفرستند، اما متأسفانه از آنجا که سازوکارهای این ماده خیلی مشخص نیست، قضات کمتر از این ماده استفاده می‌کنند که می‌تواند به عنوان یک ایراد محسوب شود.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©