شماره: 1206
1398/05/18
سوال حقوقی مطالبه مهریه در دوران عقد

سلام همسر بنده درخواست مهریه کرده است و در دوران عقد هستیم و باکره است. فقط یک ماشین پراید نو بصورت اقساطی از سایپا خریداری کرده ام سند ماشین به نام بنده و در رهن شرکت سایپا است چند ماه دیگر قسط های ماشین تمام می شود تمام اقساط را پدرم پرداخت کرده است و فیش بانکی واریز اقساط هم به نام و از کارت ایشان است پدرم این ماشین را به عنوان هدیه برای بنده خریده است.
آیا همسرم می تواند ماشین بنده را نیز در مهریه خود مطالبه کند؟
راهی وجود دارد که ماشین را به پدرم بدهم چون ایشان اقساط آن را میدهد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

چون ماشين در رهن شركت سايپا می باشد، خانم نمي تواند خودرو را به عنوان مهریه توقيف كند.

شما به پدرتان وكالت بدهيد كه بعد از اینکه خودرو از رهن بانک خارج شد سند به نام پدرتان زده شود. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©