شماره: 1202
1398/05/17
سوال حقوقی مسئولیت پرداخت وجه چک

اینجانب حمید فرزند رمضان. شغل پدر اینجانب لوله کش گاز. پدر اینجانب معامله ای انجام می دهد و لوله ای خریداری می کند به صورت چکی به مبلغ 8.500.000 تومان که چک را بنده کشیدم و پدر به عنوان پشتیبان چک مبلغ 12.000.000 تومان صفته می دهد و طرفین(پدرم و فروشنده) قرار داد میکنند که درصورت وصول نشدن چک در مورد مقرر صفته قابل وصول می باشد.
الان شش ماه میگذرد که چک پاس نشده.چک برای برج 2 بود ایشان برج 6 وکیل گرفتن و شکایت کردن. وکیل ایشان از دست بنده ( حمید) بابت چک شکایت کردند در شعبه 12 و چند هفته بعد از دست پدرم(رمضان) بابت سفته شکایت کردند در شعبه 13 بدون انکه اشاره کنند به چک و سفته را بصورت مستقل به اجرا گذاشتند.
حال پول انها جور شده و ما قادر به پرداخت 8.500.000 می باشیم. چندبار به شورای حل اختلاف شعبه 12 مراجعه کردیم نیامدند و حضور ماهم در پرونده چک ثبت نشد... درمورد پرونده سفته هم از ترس دادگاه شعبه 13 نرفتیم. تا اینکه وکیل تماس گرفتند و قرار گذاشتن در دفتر شاکی حضور بعمل برسانیم برای حل.ما رفتیم . حرفشان این بود که 8.500.000 اصل پول ما جدا نزدیک به 1.500.000 تومان دیرکرد این چند وقت جدا هزینه داد رسی دو پرونده به مبلغ 700.000 تومان جدا. حق الوکاله وکیل دو پرونده به مبلغ 2.000.000 تومان جدا. این حق ماست اگر پرداخت نکنید هم چک هم صفته را قانونی از شما خواهیم گرفت.حال ما مانده ایم چ بکنیم. کارگر هستیم و ندار.اصل پول رو به زور جور کردیم.
حال ما چه بکنیم ایا سفته را میتوانند به اجرا بگذارند؟ از شاکی رسید داریم که سفته پشتیبان چک میباشد و در صورت وصول نشدن چک در موعد مقرر قابل وصول میباشد.
حال ما چه کنیم؟
حقشان می باشد و هرچه گفتند پرداخت کنیم. یا خیر حقشان نیست و از خود دفاع کنیم؟
چگونه دفاع کنیم بر اساس کدام بند و ماده قانونی دفاع کنیم؟

پاسخ به سوال حقوقی

مبلغی را که اصل بدهی شما است و آماده کرده اید به شعبه 12 ببرید شماره حساب دادگستری رو بگیرید واریز کنید به صندوق دادگستری فیش اون رو ببرید به شعبه ای که سفته ها در جریان هست با این کار هر دو پرونده را می بندید اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه و یا هزینه های دادرسی نظر قاضی شعبه ای که چک در جریان هست مهمه سعی کنید روی احساسات قاضی کار کنید ونظرش رو جلب کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©