شماره: 1200
1400/08/01
امکان ارث بردن بعد از طلاق 

پدرم یک سال پیش مادرم را طلاق داده و از دو سال پیش مرضی داشت که از همان مرض مرد، الان مدت طلاق تا فوت شده یک سال و چهار روز آیا می توانیم دادخواستی بدهیم که مادرم ارث ببرد؟

 

پاسخ - آیا زن بعد از طلاق از همسر خود ارث می برد ؟

  • طبق ماده 944 قانون مدنی ارث تا یکسال بعد از فوت اگر به دلیل همان بیماری باشد به همسر تعلق می گیرد.
  • ارث بری بین زن و شوهر فقط در فرضی است که ازدواج دائم باشد.
  • در نکاح منقطع و موقت نمی توان شرط ارث گذاشت و متقابلاً در نکاح دائم نمیتوان شرط عدم ارث درج نمود.بطور کلی به 2 دلیل امکان توافق بر سر ارث احتمالی آینده وجود ندارد.یکی اینکه مقررات ارث و توارث آمره اند و دوم اینکه ساقط نمودن چیزی که هنوز موجبات ایجاد آن فراهم نشده منطقاً صحیح نیست که در حقوق سنتی (شریعت و فقه) به آن اسقاط ما لم یجب یا ابراء ما لم یجب گفته می شود.
  • ارث زن از شوهر در صورتی که فرزندی برای متوفی نباشد 1/4 کل اموال وی و اگر متوفی فرزند داشته باشد 1/8 کل اموال همسر است .
  • اگر متوفی چند همسر داشته باشد این 1/4 یا 1/8 بین همه ی آن ها بطور مساوی تقسیم می شود .
  • در بسیاری از طلاق ها (طلاق های رجعی) از 3 ماهه بعد از طلاق یعنی دوران عده زن از شوهر خود ارث می برد .
  • حکم استثنایی ماده 944 می گوید اگر شوهری که مریض است زن خود را در حال مرض طلاق دهد تا یکسال بعد و به جهت همان مرض بمیرد همسر او از وی ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد و حتی اگر طلاق رجعی نباشد مشروط بر اینکه زن بعد از طلاق از شوهر فوت شده خود با فرد دیگری ازدواج نکرده باشد .

 

راه های تماس و مشاوره حضوری با وکیل متخصص ارث و وصیت 

 

حق انتشار محفوظ است ©