شماره: 1198
1398/05/16
سوال حقوقی رابطه نامشروع

آیا زن می تواند با پرینت و اسکرین شات از گوشی شوهرش، از زنی که با همسرش رابطه نامشروع داشته شکایت کند؟

پاسخ به سوال حقوقی 

با توجه به محتویات پیام ها امکان شکایت وجود دارد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©