شماره: 1197
1398/05/15
سوال حقوقی تخریب سیم خاردار

توسط دونفر شکایت دال بر تخریب سیم خاردار و زمینی که مال بنده هست مطرح شده که نهایت دادگاه کیفری قرار اناطه (دال بر اثبات مالکیت شکات در دادگاه حقوقی) صادر که در دادگاه حقوقی نیز افردا شاکی به دلیل نداشتن مدارک کافی دعوی خود را مسترد کردند و منجر به رد دعوی انها شد. دادگاه کیفری نیز باستناد آن حکم بر برائت بنده از تخریب را صادر کرد. حال آنها در پی شکایتی حقوقی دیگر می باشند که ادعا کنند چند نسل قبل زمین ارثی بوده (بین پسرعموهای پدر من) در حالی که در دادگاه قبلی مدارک دیگری مثل فروش نامه (صوری) بین هم و... ارائه دادند.
دو پرونده قبل چه تاثیری بر روند رسیدگی حال دارد و بنده می توانم به جرم کلاهبرداری و فریب داگاه از آنها شکایت کنم.

پاسخ به سوال حقوقی 

پرونده كيفري تأثيري ندارد اما ميتوانيد به پرونده حقوقي كه قبلا بوده استناد كنيد تا در صورت تعارض بين اظهارتشان پرونده مختومه شود.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©