شماره: 1194
1398/05/15
سوال حقوقی - ممانعت زن از ملاقات فرزند

با توجه به اینکه حضانت فرزند تا 7 سالگی با زن می باشد، آیا زن می تواند تا سن هفت سالگی مانع دیدن فرزند و پدرش شود؟

پاسخ - حق ملاقات فرزند

  • خیر حضانت تا هفت سالگی با مادر است و پدر می تواند حق ملاقات ماهانه یا هفتگی از قاضی پرونده بگیرد و اگر مادر مانع این ملاقات شود با تبعاتی رروبرو می شود که ممکن است موجب سلب حضانت هم باشد.

 

 

مطالب مرتبط با حضانت و ملاقات فرزند :

1- واخواهی از سلب حضانت فرزند، نمونه دادخواست، نمونه رای

2- نمونه رای سلب حضانت فرزند، دادگاه خانواده، وکیل خانواده

3- نمونه رای مطالبه نفقه فرزندان مشترک، دعاوی خانوادگی

4- سلب حضانت، لغو حضانت

حق انتشار محفوظ است ©