شماره: 1191
1398/05/15
سوال حقوقی مطالبه وجه مطالبه طلب

مبلغ 2 میلیون تومان به شخصی قرض دادم و اصلا جواب تماسم های بنده رو هم نمی دن.
رسید خود پرداز که کارت به کارت کردم و پیامک هایی که خودشون اقرار کردن به من بدهکار هستند موجود هست.
احتمال بازگشت پولم چقدره؟
برای مطالبه وجه چه اقدامی انجام دهم؟

پاسخ به سوال حقوقی  

باید در ابتدا به آدرس شخص اظهارنامه ارسال نمایید ( از طریق دفتر خدمات الکترونیک) و استناد کنید به دلایلی که دارید اگر پرداختی نشد شکایت خود را در شورای حل اختلاف مطرح نمایید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©