شماره: 1182
1398/05/12
سوال حقوقی راهکار حقوقی جهت انتقال شغل

همسر بنده متخصص رادیولوژی فک و صورت دندانپزشکی است و برای طی دوره طرح تخصص خود باید 2سال و نیم به مشهد برود.
خود بنده مشغول دوره کارآموزی قضاوت در شهر اصفهان هستم.
با توجه به اینکه ایشان متاهل است و دارای 1 فرزند دختر هستیم و امکان سپردن دوره طرح برای ایشان با توجه به مشکلات خانوادگی وجود ندارد، چه راهکار حقوقی برای این امر با توجه به اصل 21 قانون اساسی و انتقال ایشان به اصفهان به تبیعت از همسر وجود دارد؟
با تشکر.

پاسخ به سوال حقوقی 

با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و جهت جلوگیری از ایجاد اختلال در زندگی مشترک زناشویی مستنداً به بخشنامه شماره 168-75/م/16055- 22/1/1375 معاون اول ریاست جمهوری وقت و اصل 21 قانون اساسی و لزوم حمایت از خانواده تقاضای انتقال دوره طرح تخصصی همسر خود را به وزارت بهداشت استان اصفهان بدهید در صورت عدم موافقت همین درخواست را در قالب شکایت و دادخواست به دیوان عدالت اداری تسلیم کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©