شماره: 1165
1398/05/09
سوال حقوقی عدم رضایت از عملکرد وکیل دادگستری

پرونده ای مبنی بر تخلیه ملک و طلب اجور معوقه را به وکیلی سپردم، بعد از گذشت ۴ماه دادگاه درخواست مرا رد کرده که متوجه شدم دلیل آن طرح دادخواست نامناسب و اشتباه وکیل بوده است.
چگونه میتوانم از وی شکایت کنم؟

پاسخ به سوال حقوقی 

واگذاری یک مسئله حقوقی به وکیل دادگستری بسیار حساس و مهم است.

همیشه توصیه میکنیم که در انتخاب وکیل دادگستری دقت و توجه شود.

یک وکیل دادگستری خوب شما را در سریعترین زمان و به بهترین کیفیت و با کمترین هزینه به مقصود و نتیجه نزدیک میکند.

در مقابل یک وکیل دادگستری بد و کم تجربه و بی اخلاق ممکن است خود تبدیل به یک مشکل حقوقی برای شما شود.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©