شماره: 1163
1399/05/12
سوال حقوقی - درخواست تنظیم سند رسمی

برای تنظیم سند رسمی از سوی انتقال دهندگان سهم پدری {برادر و خواهرانم } از دادگاه اقدام کردم وبعد از دو سال رای صادر شده و یکی از خوانده من اداره اوقاف بوده.حالا که حکم صادر شده و تقاضای اجراییه کردم و حکم اجراییه را گرفتم وبه محضر مراجعه کردم متوجه شدم اداره اوقاف نیست و باید استان قدس باشد.به قاضی مراجعه کردم و گفتم این اشکال هست و لطفا این مشکل را رفع کنید و ایشان قبول نکرد و گفت برو راهکار قانونی برای من بیاور تا برایت درست کنم .به ایشان گفنم که سند قدیمی و دفترچه هست و این ملک قبل با ;اداره اوقاف بوده و ما باید از یک جا باید شروع می کردیم و این سند موجود بوده و اقدام کردیم . ایشان قبول نکردند و دوباره به من گقتند که یک ماده قانونی نشان بده باشد درست می کنم .البته تا امروز قاضی به این جوانی ندیدم.ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید .
لازم به توضیح هست سه سهم خواهرانم از ارث پدری از منزل می باشد که برای زدن سند بنام من باید به محضر بیاییند.

پاسخ - الزام به تنظیم سند رسمی

  • دعوای شما از اول اشتباه بوده و باید به طرفیت هم اداره اوقاف و هم آستان قدس دادخواست می دادید. به عبارت دیگر هر دو را باید خوانده قرار می دادید. 
  • صدور چنین رای از اول اشتباه بوده و حتی اگر قاضی بخواهد هم نمیتواند تصمیم خود را تغییر دهد.

درست این بود که قاضی از اداره ثبت در خصوص مالکیت استعلام مینمود و رای دقیقی صادر می کرد.

  • مورد شما از موارد سهو قلم موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و امکان تغییر و اصلاح رای وجود ندارد و چون باید رسیدگی قضایی با حضور خوانده و ذی نفع صورت گیرد ضرورت دارد که مجددا طرح دعوا نمائید. 

مطمئنا اگر یک وکیل با تجربه در زمینه دعاوی ملکی و قراردادها شما را همراهی می کرد چنین مشکلی برای شما پیش نمی آمد. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©