شماره: 1158
1398/05/08
سوال حقوقی شکایت صدور چک بلامحل

از من بابت چک شکایت شده. چک حقوقی است و بابت تضمین بوده است. تمامی مستندات به آدرس قبلی من که در بانک بوده است رفته و من مطلع نشده ام. از کجا می توانم پرونده ام را پیگیری کنم و متوجه بشوم چه اقداماتی صورت گرفته است. چه اموالی را توقیف کرده است. آدرس قبلی که کلیه مستندات به آن آدرس رفته است: تهران، خیابان آفریقا می باشد. وکیلی گفت که وکالت میگیرم و پرونده را برایم پیدا می کند و مستندات آن را به من اطلاع می دهد.گفتند احتمالاً منطقه 3 است. به کدامین دادسرا باید مراجعه کنم و چگونه پرونده ام را پیدا کنم. چگونه می توانم اینکار را خودم انجام بدهم و نیازی به وکیل در این مرحله نداشته باشم.

پاسخ به سوال حقوقی 

جهت رسیدگی به پرونده شما که مربوط به چک می باشد، به واحد رایانه در دادگاه قبلی مراجعه نمایید اطلاعات تکمیلی را به شما اطلاع خواهند داد
آدرس: منطقه 3، به آدرس خیابان ملاصدرا خیابان پردیس

در صورتیکه تمایل به سپردن پرونده به وکیل در این مرحله ندارید توصیه میشود حتما قبل از هر اقدام و شرکت در جلسه رسیدگی، با یک وکیل مشورت نمائید.  

 

 

حق انتشار محفوظ است ©