شماره: 1155
1398/05/07
سوال حقوقی ابطال رای وکیل کیفری

اگر اشکال شکلی موثر در دادرسی نباشد ودلایل ابطال رای داوری کاملا قانونی و یا احتمال حیله گری در رای داوری باشد آیا قاضی میتواند اشکال شکلی را برای صدور رای ابطال نادیده بگیرد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

خیر بر اساس قانون، قاضی نمی تواند اشکال شکلی را برای صدور رای ابطال نادیده بگیرد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©