شماره: 1152
1398/05/07
سوال حقوقی استرداد جهيزيه

خواهر بنده 2 سال پیش ازدواج کردن حال متاسفانه دارن از همسر خود جدا میشوند. ما در روز فرستادن جهیزیه سیاهیه اگر اشتباه نکنم درست کردیم لیست کردم وسایلو و هنگام اوردن جهیزیه دادم اقا داماد امضا کردن الان بعد دو سال فهمیدیم که امضار و اشتباه و نادرست زده . امضا با امضا عقدنامه کاملا فرق داره حال ایا میتوانیم ثابت کینم که ایشون تحویل گرفتن وسایلو یا خیر ؟
حتی در دادگاه گفتن که من امضا نکردم و خود ما جای ایشون امضا کردیم.

پاسخ به سوال حقوقی 

امضا ايشان تاثير چنداني در استرداد جهيزيه ندارد و به استناد همان ليست و شهادت شهود حاضر در جلسه مي توانيد اثاثيه را مسترد كنيد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©