شماره: 1149
1398/05/06
سوال حقوقی چک دزدی

به من یه چک به مبلغ چهار میلیون تومان دادن که به تاریخش هنوز مونده.
من به صاحب چک زنگ زدم گفتم چک شما پیش منه اونم گفت چک دزدی اون چکو من ننوشتم.
گفت برات آدرسمو میفرستم چک پست کن به این آدرس
منم گفتم بزار از کسی که گرفتم بدم بهش پولمو بگیرم اونم گفت اون موقع من به شما شکایت میکنم و شما رو میشناسم.
الان من چکو از کسی که گرفتم بهش برگردونم برای من مشکلی داره؟
اگر چکو به خود صاحبش برگردونم هم بازم برام مشکلی داره یا ن ؟

پاسخ به سوال حقوقی 

تا موعد چک صبر نمایید. پس از آن به بانک مراجعه کرده اگر چک سرقتی باشد و جلوی حساب مسدود باشد، چک برگشت می خورد و علت آن داخل برگه برگشت نوشته می شود که به استناد آن شما می توانید از صاحب حساب یا کسی که چک را به شما داده شکایت کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©