شماره: 1147
1398/05/05
سوال حقوقی چک مفقود شده

یک سال و نیم پیش چک گم کردم که با امضا بوده بدون مبلغ و تاریخ و از طریق شورای حل اختلاف مسدود کردم میخواستم بدونم هنوز میتونه مشکل ساز باشه و اینکه چه زمانی باطل میشه ؟

پاسخ به سوال حقوقی 

اگر حکم دادگاه (شورای حل اختلاف) به بانک ارائه و ثبت سابقه شده باشد چک شما قابل وصول نخواهد بود.

 

حق انتشار محفوظ است ©