شماره: 1144
1398/05/05
سوال حقوقی تبدیل عقد موقت به دائم

هشت سال پیش تصمیم به جدایی از همسرم گرفتم. در اواخر مراحل دادگاهی برای طلاق ، طفلی بدنیا آمد. رای بدوی و تجدید نظر نفی ولد تایید کرد که بچه از من نیست پرونده به دیوانعالی فرستاده شده. 5سال پیش با عقد موقت با خانمی ازدواج کردم.چطور می توانم عقد موقت را به عقد دائم تبدیل کنم در صورتیکه حکم طلاق همسر قبلی صادر نشده؟

پاسخ به سوال حقوقی 

حکم ناشزه بودن خانم را از دادگاه بگیرید (زنی که از اطاعت شرعی مرد بیرون رود) در این صورت می توانید ازدواج دائم داشته باشید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©