شماره: 1142
1398/05/05
سوال حقوقی عدم نظارت دقیق در تایید اسناد مالی

در شرکتی کار میکنم و مسئول پرداخت هستم در سال 92 و93 تعدادی سند پرداخت شده و مجددا حدود 20 روز بعد مدارک سند اول در سندی دیگر تهیه و اینجانب تایید پرداخت دادم (یعنی در واقع دو بار پرداخت صورت گرفته ). با توجه به اینکه قبل از تائید من چند نفر دیگر نیز سند دوم را تائید کردند . الان اسناد در اومده و من زیر سوالم که چرا پشت اسناد رو تائید کردم میخواستم راهنمائی بفرمائید .

پاسخ به سوال حقوقی 

هر شخصی قبل و یا بعد از شما به اندازه مسئولیتی که داخل مجموعه دارند، نسبت به این موضوع باید پاسخگو باشند.

 

حق انتشار محفوظ است ©