شماره: 1141
1398/06/25
سوال حقوقی - پرداخت مهریه و نفقه

همسر من به پرداخت مهریه و نفقه محکوم است و ایران زندگی نمی کند ولی دادخواست طلاقم تا حالا از سال 91 دو بار رد شده و پرونده در دیوان عدالت اداری است ایا می توانم همزمان پرونده جدیدی برای طلاق باز کنم؟

 

پاسخ - مطالبه نفقه و مهریه

  • محکومیت به پرداخت نفقه بیش از شش ماه می تواند دلیل مناسبی برای طرح دعوای طلاق باشد و مطابق شروط مندرج در عقدنامه ازدواج و هم مطابق ماده 1129 قانون مدنی شما دلیل قطعی برای طلاق دارید.
  • نپرداختن مهریه دلیلی برای زن محسوب نمیشود که براساس آن بتواند طلاق بگیرید.
  • اگر دعوای شما چند بار رد شده شاید به این دلیل است که دعوای مناسبی طرح نکرید و یا به خوبی آن را پیگیری نکرده اید.
  • توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده مشورت نموده یا انجام طلاق خود را به وکیل دادگستری بسپارید.
  • گفته اید که پرونده شما د ر دیوان عدالت اداری است. اشتباه گفته اید و منظور شما دیوان عالی کشور است. 
  • تا وقتی که پرونده ای در جریان دارید اصولا امکان طرح دعوای جدید نیست و باید منتظر جواب آن باشد و بعد از صدور حکم و قطعیت رای دادگاه به دلیل دیگری که مشمول قاعده اعتبار مختومه (اعتبار امر محکوم بها) نشود، دوباره طرح دعوا نمائید. 

 

 

مطالب مرتبط با مطالبه نفقه و مهریه :

1- نحوه مطالبه نفقه زوجه

2- نحوه مطالبه مهریه،انواع مهریه

3- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

4- اجرت المثل ایام زوجیت دادخواست و رای دادگاه خانواده

 

حق انتشار محفوظ است ©