شماره: 1137
1398/05/04
مطالبه نفقه زوجه

سوال حقوقی:
شوهرم درسال92مرا از خانه بیرون کرد درا ین مدت 2 بار شوهرم برای فرار از نفقه شکایت عدم تمکین کرد که من دراین 2بار با حکم قضایی راهی منزل شدم ولی خانه ایی در کارنبود وهمش دروغ بود،
درسال95برج 9 یعنی تقریبا بعد سه سال ازطریق بزرگان فامیل من برگشتم سر خانه شوهرم البته درخانه مادر شوهرم اما دوباره بعد از 7ماه بین ما اختلاف شد و در سال96برج 4دوباره ازخانه بیرونم کرد.
الان درخواست طلاق داده میخواستم اینرا سوال کنم که ایا دراین سالها یعنی سنوات قبل از برگشتنم به خانه مادر شوهرم به من نفقه تعلق میگیرد چون در سنوات قبل خودم باحکم قضایی تمکین کردم وخانه ای درکار نبود،
یااززمان درخواست طلاقش نفقه محاسبه میشود؟
(البته این رابگویم من یک هفته قبل ازطلاقمون برگشتم یعنی همون موقعی که برگشتم درخواست طلاقش پس گرفت پرونده تا نظریه کارشناسی نفقه واجرت المثل رفت وتایید شد همه بهم میگن باحیله برگردوندت که نفقه سالهای گذشتت ساقط بشه آیا این درست است؟)
درضمن اگر نفقه قابل مطالبه هست خودم باید شکایت کنم یا ازطریق همان پرونده طلاق به درخواست زوج قابل مطالبه هست؟
ببخشید خیلی طولانی شد.

پاسخ به سوال حقوقی 


نفقه از همان سال 92 به شما تعلق می گیرد، چون شما رای دادگاه را اجرا کرده و به منزل باز گشته اید و ضمن پرونده طلاق نیز می توانید درخواست نفقه را مطرح نمایید چون دادگاه مکلف است وضعیت مالی زن را مشخص نماید.

 

حق انتشار محفوظ است ©