شماره: 1135
1398/05/03
ارتباط با مرد متاهل

سوال حقوقی:
من حدود1سال با یه مرد متاهل دوستم وارتباط ما تلفنی وپیامکی بود من اهل خوزستان واونم تهران هرچی خواستم رابطه مون رو تموم کنم اجازه نداد.اون خودشو زنش چندسال مشکل دارن باهم وزنش ازرابطه من وشوهرش با خبرشده وازپیامکهای ما عکس گرفته وشوهرش روتهدیدکرده وبه من پیام داده که براتون دارم منم گفتم رابطه ما تموم شده من با شوهرت نیستم گفت که ازت مدرک دارم والان زنش رفته خونه پدرش واز شوهرش شکایت کرده دادگاه ومیگه طلاق میگیرم ازت گفته که تمام مدرک هارو نشون میدم تودادگاه الان خواستم بپرسم اگرپیامکهارو نشون بده دادگاه آیا واسم مشکل ایجادمیشه یا ازم شکایت کنه ازطریق پیامکها که بین من وشوهرش بود برام بدمیشه آیا برای مردهم بدمیشه تورو خدا کمکم کنید

پاسخ به سوال حقوقی 

بستگی به متن پیامک ها دارد. ممکن است دادگاه آن را اماره ای بر داشتن رابطه نامشروع بداند.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©