شماره: 1128
1399/05/26
سوال حقوقی - مراحل انحصار وراثت

آیا برای صدور گواهی انحصار وراثت داشتن شناسنامه وکارت ملی متوفی الزامی است یاخیر؟درصورت داشتن گواهی فوت ومدارک وراث می شود اقدام کرد ؟ آیا می شود ملک یازمین متوفی رابه نام یکی از وراث دراورد و یک نفر اقدام به پیگیری کارشود یا نه؟

 

پاسخ - مراحل و شرایط انحصار وراثت

  • برای دریافت گواهی انحصار وراثت و به عنوان مدارک لازم بهتر است شناسنامه و کارت ملی متوفی را داشته باشید و اگر ندارید این مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و راه هایی برای استعلام مدارک متوفی وجود دارد.
  • برای اطلاع از مدارک لازم و ضروری برای گواهی انحصار وراثت به مقاله ای تحت همین عنوان در سایت ما مراجعه نمایید.
  • می شود ملک را به نام یکی از ورثه کرد ولی این کار عاقلانه نیست و توجیه منطقی ندارد بهتر است باقی ورثه به یک نفر وکالت دهند.
  • برای طی تشریفات و مراحل گواهی انحصار وراثت حضور و درخواست حتی یکی از ورثه هم کافی است.
حق انتشار محفوظ است ©