شماره: 1127
1398/05/01
سوال حقوقی

سوال حقوقی :
باسلام برای صدور گواهی انحصاروراثت شناسنامه وکارت ملی متوفی را میخواهند ومتوفی شناسنامه وکارت ملی اش گم شده ایا فقط با ارائه گواهی فوت متوفی میشود اقدام کرد برای انحصار وراثت.

پاسخ به سوال حقوقی گواهی انحصار وراثت 

بله می توانید اقدام کنید.


جهت اطلاع از نحوه مشاوره حضوری با وکیل دادگستری کلیک کنید.


 

حق انتشار محفوظ است ©